Baggrunden for Tasting Denmark

I disse år er der mange danske landmænd, gartnere og andre fødevareproducenter, som udvikler og producerer egne forædlede fødevarer. De er drevet af kærligheden til det gode produkt og de ønsker at blive en større del af værdikæden mellem producent og forbruger, for derigennem at kunne skabe en levevej.

Med baggrund i egne erfaringer har vi i TASTING DENMARK identificeret, at mange af disse mindre fødevareproducenter står overfor en række udfordringer, som kan stå i vejen for deres succes. Generelt er de dygtige producenter og har et godt produkt med en god historie, men ofte har de ikke tilstrækkelig viden om markedet, tilstrækkelige salgskompetencer eller tid til at tage sig af disse ting. Det gør det vanskeligt for mange, at skabe vækst på hjemmemarkedet. Måtte virksomheden ønske at eksportere, er der endnu længere til markedet, hvor der tit stilles yderligere krav til produkterne.

Stifterne bag TASTING DENMARK ejer også Guldborgsund Frugt ApS. De 4 Godser Pandebjerg, Klodskovgaard, Vennerslund og Gl. Kirstineberg har et ønske om at udvikle Guldborgsund Frugt ApS yderligere.

I dag produceres der æbler og koldpresset æblemost. Den koldpressede æblemost er en stor succes, men der skal mere til på salg og markedsføringsfronten for at kunne drive det professionelt.
 

Den enkelte kunde skal tilbydes flere produkter og der skal større mængder til. Ydermere vurderer Guldborgsund frugt ApS, at der kan skabes yderligere vækst via eksport til købedygtige kunde segmenter i udlandet. Guldbordsund frugt ApS har allerede en god erfaring med eksport til en række lande, bl.a. Kina og USA.